Necdet Yıldırım

Necdet Yıldırım

       

"EŞİT ve ÖZGÜR VATANDAŞ OLMAK"


İzlediğiniz üzere altı (6) parti bir araya gelerek Türkiye`nin geleceğini düzenleyebilmek için neler yapabileceklerine ilişkin görüşmelerde ortaya çıkan metinde mutabakata vardılar. Ancak bu mutabakat ülke insanının önemli bir bölümünü mutlu edip, geleceğe umutla bakmalarını sağlarken, kimisini de rahatsız etmişe benziyor. Siyaset bilimi temel stratejiler üzerine kurgulanan birtakım taktikleri içermektedir. Kimi bakışlar özde doğru görünse bile, taktik hatalar işlendiğinde stratejinin hedefinden şaşmasına sebep olmaktadır. Zamanlama ve taktiklerin yerinde uygulanması ve biçimi esas kadar önemlidir. Yukarıdaki başlık son derece önemli bir tespitin ve Demokratik ve Hukukun üstünlüğüne dayalı olması gereken Türkiye arzusunun yıllarca dile getirilmesinin hayata geçmesi öngörülen temel kavramlardandır. Ülke insanın şu anda en önemli sorunu aş iş ekmek ve geçinme sıkıntısı olmasına rağmen, şayet demokrasi yoksa veya işlemiyorsa çok önemli bir eksikliğin sonuç olarak aşa, işe, ekmeğe, inanca, fikir hürriyetinden yoksunluğa ve otokrasiye ve diktatörlüğe götürdüğünden, tek başına iş ve aş işi değildir. Öyle ise temel kavramlarda taleplerin birbirinden farklı temel anlayışlara sahip olan altı siyasi partilerin demokrasiden yana olan bütün kesimlerin altına serbestçe imza atmasını sağlayan bir metinde uzlaşmış olmaları ve uzlaşma kültürünü öne çıkarmaları son derece hayati bir yaklaşımdır. Yıllardır "Eşit Yurttaşlık" söyleminin bu metinde hayat bulduğunu görmekteyiz. Şu cümle çok değerlidir," Altı siyasi parti olarak hepimizin ortak sorumluluğu, uzlaşarak ve birlik içinde bu krizi aşmak, derin sorunlarımızı demokratik siyasetin alanını genişleterek, çoğulculuk temelinde çözebilmektir." Uzlaşma metni baştan sona kadar dikkatlice düzenlenmiş ve ülkede demokrasi isteyen bütün kesimlerle ortak mutabakatta ve uzlaşma ile çözümleneceğini, Avrupa normlarının uygulanacağı ve geliştirileceğinin altının çizilmesinin kıymeti büyüktür. Kısaca iktidarın bu metinden ve altı liderin birlikte resim vermesinden rahatsız olmasını anlarım. Ancak her zaman olduğu gibi yıkım ekibinin bu metne ve şimdilik bu mutabakatta yer almasında resim olarak yer almayan diğer muhalif siyasi partilerin olmamasını stratejik açıdan zamanlama sorunu olarak algılanması germektedir. Ben bu resmi ve metni olumlu karşıladığımı ve yararlı bir başlangıç olduğunu düşünmekteyim.13/02/2022-MERSİN Av. Necdet YILDIRIM